วันพฤหัสที่ 14 มิถุนายน 2561
22:00
อมรินทร์ทีวี, True4U, ช่อง5

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561
19:00
อมรินทร์ทีวี (ช่อง34)

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561
23:00
อมรินทร์ทีวี (ช่อง34)

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561
19:00
อมรินทร์ทีวี (ช่อง34)

01:00
อมรินทร์ทีวี (ช่อง34)

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561
22:00
อมรินทร์ทีวี (ช่อง34)

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561
19:00
อมรินทร์ทีวี (ช่อง34)

01:00
อมรินทร์ทีวี (ช่อง34)

วันพฤหัสที่ 21 มิถุนายน 2561
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561
22:00
อมรินทร์ทีวี (ช่อง34)

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561
19:00
อมรินทร์ทีวี (ช่อง34)

01:00
อมรินทร์ทีวี (ช่อง34)

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561
21:00
อมรินทร์ทีวี (ช่อง34)

01:00
อมรินทร์ทีวี (ช่อง34)

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561
21:00
อมรินทร์ทีวี (ช่อง34)

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561
01:00
อมรินทร์ทีวี (ช่อง34)

วันพฤหัสที่ 28 มิถุนายน 2561
21:00
อมรินทร์ทีวี (ช่อง34)

01:00
อมรินทร์ทีวี (ช่อง34)

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561
01:00
อมรินทร์ทีวี (ช่อง34)

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561
AET 1 : 1
PEN 3 : 4
21:00
ช่อง5

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561
21:00
อมรินทร์ทีวี (ช่อง34)

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561
AET 1 : 1
PEN 3 : 4
01:00
อมรินทร์ทีวี (ช่อง34)

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561
วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561
21:00
อมรินทร์ทีวี (ช่อง34)

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561
01:00
อมรินทร์ทีวี, True4U, ช่อง5

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561
AET 1 : 201:00
อมรินทร์ทีวี, True4U, ช่อง5

วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561
วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561
22:00
อมรินทร์ทีวี, True4U, ช่อง5